Bykski CPU-SKYLAKE-E CPU水冷头 支持LGA3647/SKYLAKE 黑色

0.00
268.00
  


上一个: Bykski FR-......
下一个: Bykski B-......